top of page
  • Writer's pictureAnnon

מכתב תודה והערכה מחונכת

       חניכה-חונכת ותמיכה מקו לנוער

מכתב תודה והערכה מחונכת

,לגב’ סימה גורדון

כשהגעתי לארגון “קו לנוער”, היו בי חששות לגבי הצלחת התוכנית. בפרט שחשבתי שקידום למודי מועיל הרבה יותר. אבל , נוכחתי לדעת שהשפעה רגשית חיובית לא רק מעצימה את האישיות, אלא גם נותנת כלים להתמודדות בית ספרית. חשבתי שזהו זמן קצר מידי בשביל להעביר תכנים והרגלי חיים נורמטיבים במיוחד בגיל קריטי של העשרה

לא יכולתי להאמין שזמן של שלוש שעות שבועיות, שיוצאות מן השגרה הלא מסודרת, יכולות להשפיע לארגן ולסדר, בפרט שמיד לאחמ”כ חוזרים לאותו מקום מוצא, שכולל בדרך כלל חוסר יציבות, התמודדויות נפשיות רגשיות קשות. אבל,בעזרת הדרכה נאותה, תמיכה וקבלת מידע באופן רציף, שמירת קשר חם עם החניכה, הן עם החונכת , הן עם הוריה או כל מי שאמור להיות בקשר חינוכי עם הנערה התקדמנו צעד אחר צעד למקומות ומחוזות שלא יכולתי בכלל להאמין שהם יקרו בתחילת הדרך. הפגישות עם החניכה כללו הרבה בדיקת גבולות שלי, הרבה בעיות התנהגות, חוסר היגיינה וחוסר אירגון יומיומי, דימוי עצמי נמוך התנהגויות שליליות ובכי. לאט לאט ובתמיכה מצד “קו לנוער” {מי היא אם לא הגברת סימה שתחי’!} יצרנו קשר חיובי והדדי. החניכה הבינה שמשתלם לתקשר , ולהתנהל ולחיות את חיי החברה בצורה נורמטיבית וחיובית. זה כלל לדבר ולהסביר בצורה נינוחה, להכיר את הרגשות ולפעול מתוך מודעות ולא מתוך דחפים או פורקן ריגשי.  היא למדה להכיר את הכוחות שיש בה והעלתה את הדימוי העצמי שלה באופן שהיא יכולה להחמיא לעצמה , לקבל מחמאות  , וכתוצאה מזה להגביר התנהגות חיובית ואף לפרגן מחמאה למשהו אחר ,להעניק משל עצמה מעט לשני. היא למדה לקחת אחריות על עמידה בזמנים על חשיבה כלכלית נבונה (כמובן עם תמיכה בהתאם לגיל) למדה לדחות סיפוקים מיידים ולמדה התנהגות  נאותה כמו, אכילה במסעדה , התנהגות במקום ציבורי או מקום חדש שאינו מוכר. גם נוסף לי הרבה ידע והעצמה אישית,הן ע”י הפגישות המשותפות  עם הגברת סימה והן עם הפגישות הקבוצתיות הנערכות כמעט מידי חודש.  בעיקר למדתי להכיר את עצמי טוב יותר בפגישות עם החניכה

מכיוון שאין לזה סיום, לא נותר לי אלא לברך את ידי כל העוסקים במלאכת קודש זו שימלא ה’ כל משאלות לבכם לטובה בקלות מתוך בריאות ואושר ותזכו שיתקיים בכם מאמר חז”ל: ” וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב”ה ישלם שכרו

זהבה

#חונכת #חניכה

33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page