top of page

עזרו לנו לבנות

המרפאה והמרכז לבריאות הנפש המתקדמת הראשונה באפרת

לגבי המרפאה

מרפאת אפרת ומרכז לבריאות הנפש למשפחת קסלמן תספק שירותי פסיכותרפיה חוץ מסובסדים לקהילה דוברת האנגלית והעברית של אפרת וקהילותיה הסובבות אותה.

הצוות המנוסה והמסור שלנו של קלינאים דוברי אנגלית ועברית מספקים שירותים מקצועיים ללא תחרות. 

השיטה הייחודית שלנו

דינמיקה קבוצתית, תוכנית לימודים שתוכננה במיוחד, פסיכותרפיסטים מומחים והכל בבית הספר.

תוכנן לעזור לתלמידים לגלות את החוזקות שלהם ולבנות חוסן.

learn more

שירותים שיסופקו 

עםעזרתך, כיתות שלמות יצמחו מבחינה חברתית, רגשית ולימודית, וישגשגו בבית הספר ומחוצה לה.

אני רוצה לעזור לבנות את משפחת קסלמן אפרת
מרפאה ומרכז לבריאות הנפש

contribute
bottom of page