top of page
  • Writer's pictureAnnon

מעשה בקבוצת חונכות בית-ספרית

מעשה בקבוצת חונכות בית-ספרית- מחוייבות אישית למאמץ קבוצתי

כבר ביום הראשון שלי כחונכת של קבוצה בית-ספרית, הנערות הצליחו להפתיע אותי. ברגע שנכנסתי לכיתה הן החלו לצעוק עלי: “את פסיכולוגית! אנחנו יודעות שאת פסיכולוגית!” אל תשקרי לנו. אל תדאגי, אנחנו יודעות שאנחנו אוטיסטיות … אין לך מה לחפש פה. לכי הביתה

גם בשבוע השני קיבלו את פני בגישה אגרסיבית ולוחמנית. בקושי הצלחתי להוציא מילה, ושלוש בנות החלו ללכת מכות באמצע הכיתה. בזמן שניסיתי להפריד ביניהן, שתי בנות אחרות ניגשו לשולחן המורה ופוצצו בלון מים מעל הדברים שהבאתי למפגש – וברחו מהכיתה. לפני שהבנתי מה מתרחש סביבי, כל הבנות ברחו מהכיתה מחשש שהן יואשמו בבאלגן.

בדיעבד, הבנתי שהבנות ביקשו לבחון את הגבולות שלי. בהנחיית רינה ברקוס, המפקחת הקלינית של עמותת ‘קו לנוער’, ועזרתו של עקיבא הרו, מפקח על החונכויות הקבוצתיות, הבנתי שקודם צריך ליצור תחושת בטחון וכבוד הדדי בקרב הבנות, ורק אז לעבוד על הכישורים החברתיים שלהן

בכל שבוע הבאתי משחקים ופעילויות שונות, תוך שאני מדגימה שיח מכבד. באופן הדרגתי, נוצרה אווירה אחרת בכיתה. הבנות החלו להתייחס אחת אל השנייה בכבוד, וההתנהגות האימפולסיבית והאגרסיבית ירדה. לאחר שנוצרה תחושת בטחון בקרב הקבוצה, יכולנו להתמקד בבנות באופן פרטני.

במהלך פעילות אחת, הבנות התבקשו להציג את נקודות החוזק שלהן. כאשר מספר בנות לא הצליחו לחשוב על משהו, התרגשתי לשמוע בנות אחרות המעודדות אותן באומרן: “מה זאת אומרת, את לא יודעת במה את טובה? את מציירת הכי יפה בכיתה!” או “כשתגדלי, תוכלי לעשות מה שתבחרי. את כל כך חכמה ויש לך אישיות נהדרת”

כל האתגרים שחוויתי בתחילת השנה היו שווים רגע אחד מרגש שכזה. הבנות ציחקקו והחמיאו אחת לשנייה, ואף ביקשו להישאר יחד מעבר לזמן הקצוב למפגש

בשבוע שעבר נערך המפגש האחרון שלנו. בתחילת השנה הן דרשו ממני לקום ולעזוב, ואילו בסוף השנה התחננו שאשאר איתן שנה נוספת! כל אחת מהבנות הצטלמה איתי, ואחת אמרה, “אתלה את התמונה בחדר השינה שלי, כדי שאף פעם לא אשכח אותך”. אין לי צל של ספק שהמעורבות של עמותת ‘קו לנוער’ בתוך בית הספר הותירה רושם חיובי על הבנות. הן למדו לכבד ולדאוג אחת לשנייה, ובנוסף למדו לפתח מערכת יחסית חיובית עם דמות סמכותית.

במשרדי קו לנוער תלינו תמונה שהיא תוצר של מאמץ משותף של הקבוצה. כל נערה קישטה משבצת אחת, כדי לסמל ולהוקיר תודה ולהראות את הדמיון והשוני בין הבנות. ביחד כל התמונות מראות את השלם. את התמונה העניקו הבנות במתנה לעמותת ‘קו לנוער‘.

#חונכויותהקבוצתיות #קבוצתחונכותביתספרית

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page