top of page
  • Writer's pictureAnnon

מכתבו של אלישבע,חונכת (מנטור) קו לנוער

חונכת וחניכה

בס”ד

לכבוד קו לנוער וסימה היקרה

עם העבודה בקו לנוער וליווי של חניכה התמלאתי בתחושות מקסימות , אמנם בעבר עבדתי עם נוער באופנים שונים, אך הצורה בה מתנהלת תוכנית חונכות  קו לנוער היא מיוחדת מאוד ,היא מאפשרת לחניכה לקבל זמן איכותי בו היא מקבלת את שלה , היחס מופנה כלפיה , זהוא זמן בו ההתמקדות היא בה ברצונות שלה , בנוסף התקציב החודשי מאפשר , התנסות בחוויות שונות ומגוונות , לבד מכך  החניכה מרוויחה לימוד והעמקה של כישורים שונים הנובעים מעצם התקשורת בין חונכת לחניכה

התוכנית בקו לנוער היא ברורה ומוגדרת היטב מה שמאפשר מיצוי מקסילמילי של התקשורת בין החונכת לחניכה

פעמים רבות כשאני צופה מן הצד בחניכה שלי , כיצד היא  ממצה את זמן האיכות שלנו, את פיסת החיים הנקיה והרגועה הזו ,  אני חוזרת אחורה בשנים ותוהה כיצד הייתי נראית אני , אילו הייתה לי חונכת אני בטוחה שזה היה תורם לי רבות

הערכה רבה לתוכנית קו לנוער על הלמידה וההתנסות על ההדרכה ועל האמון

אלישבע 

חונכת (מנטור) קו לנוער

קרא על תכנית החונכות שלנו

#mentoring #youthmentoring #חונכות

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page