• Annon

לרכוש אות בתורה של אחדות על ידי עשיית מעשה חסד

תורה של אחדות סביב העולם

ל”קו לנוער “יש הזדמנות נפלאה להצטרף ל -190 בתי ספר, קהילות וארגונים שונים ברחבי העולם כדי לכתוב ספר תורה

איך? רק על ידי מעשים של חסד

כמו שהתורה מאחדת את כל היהודים כעם, כך ירושלים מאחדת את כל היהודים בליבם, בנפשם ובביתם. לרגל 50 שנות אחדות ירושלים, קרן אפיקים בשיתוף משרד התפוצות כותב ספר תורה ייחודי והיסטורי: תורה של אחדות סביב העולם! כל 304,805 האותיות שבתורה יכולים ‘להירכש’ על ידי יהודים מסביב לעולם, לא ע”י כסף אלא ע”י מעשה טוב/חסד– כל מעשה אשר ישפיע על חייהם של אחרים באופן חיובי..

שריון אות בספר תורה זה עם השם שלך הוא קל. צריך פשוט לעשות מעשה של חסד ולאחר מכן לחץ כאן כדי למצוא את האותיות והמילים בספר תורה זה, השמורות לקו לנוער. לאחר מכן פעל לפי ההנחיות!

יש לנו 180 אותיות שמורות, כך שתוכל לבצע מספר פעולות של חסד עבור מספר אותיות שיכתבו על שמך. וכל זה מוגבל עד ה 28 במאי! קובץ דיגיטלי של כל השמות והחסדים יישאר לצמיתות עם ספר התורה בירושלים..

#אחדות #תורהשלאחדות

0 views
Contact Us

Kav L’Noar Center
25 Keren Hayesod
POB 7685
Jerusalem 9107602

Kav L’Noar Foundation

348 Brook Avenue

Passaic, New Jersey 07055

Phone Numbers

02-622-3039

+1 (818)-293-0425

Connect with us

Registered Charity Numbers : (US) # 45-4071244  (ILS) #580425841  

© 2020 by Kav L'Noar