top of page
  • Writer's pictureAnnon

לרכוש אות בתורה של אחדות על ידי עשיית מעשה חסד

תורה של אחדות סביב העולם

ל”קו לנוער “יש הזדמנות נפלאה להצטרף ל -190 בתי ספר, קהילות וארגונים שונים ברחבי העולם כדי לכתוב ספר תורה

איך? רק על ידי מעשים של חסד

כמו שהתורה מאחדת את כל היהודים כעם, כך ירושלים מאחדת את כל היהודים בליבם, בנפשם ובביתם. לרגל 50 שנות אחדות ירושלים, קרן אפיקים בשיתוף משרד התפוצות כותב ספר תורה ייחודי והיסטורי: תורה של אחדות סביב העולם! כל 304,805 האותיות שבתורה יכולים ‘להירכש’ על ידי יהודים מסביב לעולם, לא ע”י כסף אלא ע”י מעשה טוב/חסד– כל מעשה אשר ישפיע על חייהם של אחרים באופן חיובי..

שריון אות בספר תורה זה עם השם שלך הוא קל. צריך פשוט לעשות מעשה של חסד ולאחר מכן לחץ כאן כדי למצוא את האותיות והמילים בספר תורה זה, השמורות לקו לנוער. לאחר מכן פעל לפי ההנחיות!

יש לנו 180 אותיות שמורות, כך שתוכל לבצע מספר פעולות של חסד עבור מספר אותיות שיכתבו על שמך. וכל זה מוגבל עד ה 28 במאי! קובץ דיגיטלי של כל השמות והחסדים יישאר לצמיתות עם ספר התורה בירושלים..

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page