top of page

שירותי בית ספר

מקו לנוער

הדרכה טיפולית/מקצועית לצוות ביה"ס

מפגשי הדרכה והכשרה מקצועיים הניתנים לצוות ביה"ס לאורך שנת הלימודים. מפגשי ההדרכה מתקיימים בקבוצות קטנות ומועברים ע"י אשת מקצוע בתחום החינוך/טיפול אחת למספר שבועות שמוסכם עם ביה"ס. מטרת המפגשים הינה לצורך מתן כלים להתמודדות עם תלמידים מורכבים, מצבי קיצון, מניעת שחיקה של הצוות ורכישת שפה טיפולית המאפשרת התערבויות מדויקות יותר עם התלמידים והוריהם.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: מטרת המפגשים לצורך מתן כלים להתמודדות עם תלמידים מורכבים, מצבי קיצון, מניעת שחיקה של הצוות ורכישת שפה טיפולית המאפשרת התערבויות מדויקות יותר עם התלמידים והוריהם.

הדרכות הורים

2

תקציר התוכנית: לצורך הצלחת התלמיד בכל תחומי החיים, ההורים הינם הגורם החשוב ביותר. רבים הם ההורים המתקשים בהתמודדויות הרבות העולות תוך כדי חינוכם של ילדיהם וזקוקים למענה מקצועי. התוכנית מזמינה את ההורים לסדנאות בקבוצות והרצאות בנושאי חינוך כדי לתת להם כלים ולתמוך בהם עם האתגר החינוכי בו הם מתמודדים.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: מתן מענה מקצועי להורים בתחום החינוך תוך כדי הקניית כלים ותמיכתם.

טיפול רגשי לילדים ונוער

3

תקציר התוכנית: מתן מענה טיפולי (פסיכותרפיה) בתוך המוסד הלימודי ע"י מטפלים מוסמכים בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול בהבעה ויצירה.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: שיפור רווחתם הנפשית ותפקודם החברתי, רגשי והתנהגותי של משתתפי התכנית ע"י התערבות טיפולית פרטנית בידי גורמים מוסמכים לכך.

חונכות קבוצתית

4

תקציר התוכנית: מטרת התוכנית הינה שיפור תפקודם החברתי של המשתתפים והורדת אחוז הנושרים מבית הספר וזאת ע"י הקניית כישורים חברתיים ורגשיים. הפעילויות והשיחות במסגרת הקבוצה יתמקדו באינטראקציות בין המשתתפים בתוך כל קבוצה, ובדרכים לניהול אינטראקציות אלה כדי למקסם את פוטנציאל הצמיחה עבור כל אחד מחברי הקבוצה. החונכים יעבדו על פי תוכנית עבודה מובנית הבנויה על שיפור האינטליגנציה הרגשית של המשתתפים תוך כדי חיבור חוזקותיהם. אנו מכירים בכך שכל קבוצה תהיה ייחודית בתכונותיה, כוחותיה וצרכיה. לפיכך, לחונכים תהיה היכולת להיות גמישים במסגרת המבנה הכללי כדי שיוכלו להיענות לצרכי הקבוצה הספציפיים.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: הקניית כשורים חברתיים, מניעת נשירה, אינטלגנציה רגשית

חונכות רגשית פרטנית 

5

קציר התוכנית: חונכות רגשית פרטנית הינה ליווי רגשי פרטני של ילד/ה או נער/ה פעמיים בשבוע למשך שעה וחצי כל מפגש. לפני יצירת הקשר עם החונך/ת נקבעים מטרות מקצועיות שעליהם יעבדו ביחד החונך/ת ומקבל השירות. ע"י הקשר המשמעותי ועמוק שנוצר, מטרות אלו יושגו תוך כדי שיתוף פעולה מירבי של מקבל השירות. החונכים מקבלים הכשרה מקדימה והדרכות מקצועיות קבועות לאורך שנת הפעילות.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: מטרת התכנית הינה לשפר את תפקודו החברתי, רגשי והתנהגותי של מקבלי השירות ע"י יצירת קשר משמעותי ועמוק תוך כדי עבודה על מטרות שנקבעו מראש.

Image by Kenny Eliason

לבקש מידע נוסף ולהירשם

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
תודה על השיתוף
bottom of page